Zarząd

ROD „Biedrusko” kadencja 2019-2024

Zarząd:
Prezes                         – Zenon Kłusek
Wiceprezes                – Tadeusz Piksa
Sekretarz                    – Lidia Kaczmarek
Skarbnik                     – Adam Wojciechowski
Członek                       – Przemysław Jeżyk
Członek                       – Szczepan Bartosiak                                                  Członek                       – Bruno Kuczyk


Komisja  Rewizyjna   ROD  w składzie:                                                      Krzysztof Łączkowski     – przewodniczący                                                           January Rewers              – z-ca przewodniczącego                                                  Dorota Prężyna              – członek                                                                            Dariusz Matysiak           – członek                                                                           Wiesław Gronowski       – sekretarz